Styrelsen

Ordförande:

Olof Ekblad
Saleby Nordhalla
535 92 Kvänum

Mobilnr: 070-659 2034
e-post: olof5@yahoo.com

Kassör:

Anders Johansson
Resville Ledsgården
531 93 LIDKÖPING

Mobilnr: 070-321 7842
e-post:
anders.resville.johansoon@outlook.com

Sekreterare:

Helena Larsson
Saleby Sjöbrunn2
531 93 Lidköping

Mobilnr: 070-399 73 04
e-post: hlsaleby@hotmail.com

Övriga ledamöter:

Karina Karlsson
Mobilnr:070-1711559
e-post:karinakarlsson@hotmail.com

Gisela Olsson
Mobilnr: 073-686 8161
e-post:olssongisela@gmail.com

Karin Gustafsson
Mobilnr: 0730-502047
e-post: karinjo85@hotmail.com