Historien om Andreas Dahl

Andreas (Anders) Dahl prästsonen från Saleby som blev en av Linnés lärjungar och som gett namn åt Dahlian

Andreas Dahl föddes i Varnhem 1751 han var son till 3:e predikanten Christoffer Dahl och hans hustru Johanna Helena Enegren.

Han döptes till Andreas men kallades sannolikt för Anders. Han hade tre bröder Erik född 1749 också han född i Varnhem Christoffer född 1758 i Saleby och halvbrodern Olof född 1766 i Saleby

1755 flyttar familjen till Saleby där fadern fått tjänsten som kyrkoherde Anders mor dör 1760 och två år senare gifter fadern om sig med Elisabet Kolmodin (dotter till skalden Olof Kolmodin) Efter styvmoderns död 1768 gifte fadern sig en tredje gång 1770 nu med Anna Christina Svinhufvud.

Andreas var tidigt intresserad av botanik detta noterades av Universitetsadjunkten och Linnélärjungen Anders Tidström som under sin andra Västgötaresa 1760 träffar Andreas och skriver i resedagboken ”Hade hug och smak för Botaniqven, ägde och en samling örter inklistrade i en bok af en Apothecaregesäll Silvius” (en morbror)(Linné gjorde sin Västgötaresa 1746)

Intresset för botanik och naturvetenskap utvecklas under studietiden i Skara där han börjar 1761 på Skara trivialskola (gammal beteckning för lägre lärdoms skola) och 1765 på Skara gymnasium.

Under gymnasietiden bildade Andreas tillsammans med Johan Abraham, Leonard Gyllenhaal, Johan Afzelius, Daniel Naezén, Olof Knös och kyrkoherden och naturforskaren Clas Bjerkander ”Svenska Topografiska Sällskapet i Skara” Medlemmarna skulle skildra växt- och djurvärld, geologi, topografi, historiska minnesmärken och näringsliv framförallt i Västergötland.

1770 skrevs Andreas in vid Uppsala universitet och där var han en av Carl von Linnés elever. Sedan fadern avlidit 1771 och familjen hamnat i ekonomisk knipa, tvingades han avsluta sin utbildning i förtid. Trots detta avlägger han en preliminär medicine-filosofie kandidatexamen 1776.

Tack vare rekommendationer från Linné anställs Andreas, efter sin examen, som intendent hos kanslirådet Claes Alströmer för att ordna dennes naturaliesamlingar och botaniska trädgård på Kristinedal i Göteborg

Arbetet innebar flera resor Både inrikes och utrikes där Dahl samlade naturalier både åt Alströmer och sig själv.

Alströmer fick ta emot växter av Linné själv som frikostigt skickade exemplar till sina lärjungar, När Linnés son dog 1783 fick Alströmer ärva dennes herbarium som tack för att han hjälpt honom ekonomiskt med hans Englandsresa 1781

Dahl har på varje ark i herbariet skrivit om arket kom a Linné P eller Linné f (Pater = fader, filius = son) och vissa ark har Dahl fått själv På dessa står det ”Dahl a Linné P”el. f

När Alströmer dog tillföll herbariet Vetenskapsakademin vars samlingar blev grunden för Naturhistoriska riksmuseet så de växtark som Dahl och Alströmer fått som gåvor av Linné och hans son finns nu i riksmuseets Linnéherbarium

Under tiden i Göteborg ingick Dahl i den 3-manna kommission som skrev Trangrum-Acten det var den första svenska åtgärden för en begränsning av industri utsläpp Acten reglerade trankokeriernas utsläpp av grumset, bottensatsen som uppstod vid kokning av sill vid framställning av sillolja Detta grums var ett stort problem och orsakade bottendöd och stinkande lukt svavelväte, metangas

Acten föreslog att det skulle anläggas s.k. grumsedammar där avfallet skulle samlas och därmed förhindrades förorenade utsläpp i havet

När gymnasievännen Adam Afzelius anställdes 1785  av Uppsala universitet för att ge ut en ny upplaga av Flora Svecica

Bidrog Andreas med många uppgifter om arter och växtlokaler från västkusten han bidrog också till flera arters beskrivning och placering i floran enligt Linnes sexualsystem

1786 Promoverades Dahl till medicine doktor i Kiel och året efter till medicine adjunkt och botanisk demonstrator vid Åbo universitet

Han avled 1789 i Åbo han var då 38 år

Dahls herbarium förstördes i den stora branden 1827 i Åbo

Men delar av Dahls material finns i dag bevarade i Sahlbergs herbarium i Helsingfors, samt i Royal Botanical garden Edinburgh

Under tiden i Åbo publicerade Dahl sitt viktigaste arbete ”Observationes botanicae circa systema vegetabilium divi a Linne gottingae 1784 editum, quibus accedit justae in manes Linneanos pietatis specimen”

På länsmuseet i Skara finns några av de uppsatser Dahl skrev under ungdomstiden i Skara Bl.a. ”Rara örter som växa omkring Skara stad” och ”Afhandling om de örter som växa vilda uti Saleby församling”

1791 Gav spanjoren Antonio Jose Cavanilles som var föreståndare för Madrids botaniska trädgård en ny växt från Mexico namnet Dahlia för att hedra Andreas Dahl.

Dahlian kommer från Mexico och Guatemalas bergstrakter

Den är Mexicos nationalblomma.

Från början var tanken att man skulle äta de saftiga och köttiga rötterna men smaken var säregen så detta slog inte igenom

Det var istället när man upptäckte att man genom korsning kunde få fram en mängd olika färger och former som dahlian blev populär

Under årens lopp har ca 50 000  sorter av Dahlian registreras.
Stora delar av texten hämtad från
Louise Petrusson:
Andreas Dahl. Botanisk historia, Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

2007-03-15
Olof Ekblad