Vad är Svenska Dahliasällskapet

Initiativtagare till sällskapet var Marie Ohlson från Tierp i Uppland och Olof Ekblad från Saleby i Skaraborg.

Dessa två och en liten grupp Skaraborgare från trakten kring Saleby, bildade vid en sammankomst i Härjevads församlingsgård den 2 december 2006 Svenska Dahliasällskapet.

En interimsstyrelse utsågs vid mötet och sällskapets första årsmöte hölls 10 mars 2007 i Saleby bygdegård. Då fastställdes stadgar för sällskapet och funktionärer valdes till olika uppdrag.

Dahliasällskapet är medlem i fritidsodlingens riksorganisation, FOR.

Sällskapets syfte är att sprida kunskap om Dahlian i Sverige, vara ett forum för Dahlia odlare att träffas för att utbyta erfarenheter och plantor, så att vi ökar förekomsten av denna vackra blomma i Sveriges trädgårdar.

Vi vill även finnas med i utvecklingen av nya sorter som pågår runt om i världen.

Sällskapet välkomnar nya medlemmar som vill lära sig mer och dela med sig av sina kunskaper om dahlian.

Olof Ekblad – ordförande