Klassificering av Dahlior

Dahlian tillhör gruppen korgblommiga växter, Asteraceae. Undergruppen  Helianteae.

Den har ursprungligen 35 olika vilda arter och vår Trädgårdsdahlia, Dahlia x hortensis, är alla hybrider från några av dessa, lite oklart vilka.

Dahlian har en oräkneligt stor variation i form och färgkombinationer och under de 200 år som den har förädlats har minst 55 000 olika sortnamn registrerats, dessutom kan man räkna med att många varianter, som aldrig blivit registrerade, har tagits fram av odlare som har delat med sig av blommorna till sina vänner och på så vis kan finnas i våra trädgårdar.

Dahliasällskapen i England och USA som är de ledande, kom i mitten av 1960 talet överens om att samordna sina register så att sortnamnen inte skulle blandas ihop, men klassificerings reglerna har man inte helt lyckats samordna vilket skapar viss förvirring. Namnen på de olika typerna har också skiftat under årens lopp, namn som rosblommande, klematisblommande, asterblommande, ranunkelblommande, stjärnblommande och mignon med flera har kommit och gått. Under Dahlians storhetstid i mitten av 1800 talet så var det de så kallade Show and Fancy typerna som var de populäraste.

Dessutom tillkommer att vissa förädlare och grossister hittar på varumärken på sina speciella typer av Dahlior, dessa uppfattas också ibland som namn på olika blom typer vilket de inte är enligt den officiella klassningen. Det kan också sägas att gränsdragningen mellan de olika typerna ibland kan vara mycket svår att göra.

Här följer en presentation av hur Dahlian klassificeras internationellt.
(Enligt den Engelska klassningen.)

Dahlian klassificeras efter blommans Storlek, Färg, och Form

Storlek:

 • Jätteblommande – över 25 cm i diameter
 • Stor – mellan 20 och 25 cm i diameter
 • Medium – mellan 15 och 20 cm i diameter
 • Små – mellan 10 och 15 cm i diameter
 • Miniatyr – under 10 cm i diameter

För bolldahlior gäller:

 • Miniatyr – mellan 5 och 10 cm i diameter
 • Pompon – under 5 cm i diameter

Färg:

Delas in i 11 grupper.

 • Vit
 • Gul
 • Orange
 • Röd, Mörk Röd
 • Rosa
 • Lila, Lavendel, Malva
 • Purpur, Violet
 • Brons
 • Flammig (Röd/Gul)
 • Blandfärgad (Där färger blandas gradvis i varandra)
 • Flerfärgad (Där två eller fler färger tydligt kan särskiljas)

Form:

Grupp 1. Enkel
Har en ring av 8 stycken strålblommor. De kan överlappa varandra. Centrumet är en öppen disk.

Grupp 2. Anemon
Har blommor med en enkel ring av strålblommor som vanligen är platta. Dessa omger en grupp av tätt sittande rörformade diskblommor.
Anemon
Grupp 3. Halskrås
Har blommor med en enkel ring av strålblommor Som vanligen är platta och kan överlappa. Med en inre ring av små strålblommor (kråset). Centrumet är en öppen disk.
Halskrås

Grupp 4. Pion
Har flera ringar av strålblommor runt en öppen disk. Strålblommorna är platta eller svagt inrullade vid basen och kan vara platta eller något utrullade mot spetsen.
Pion

Grupp 5. Formell Dekorativ
Helt fyllda blommor. Strålblommorna är vanligen breda lätt inrullade i basen vidare platta eller något inrullade och avslutas med en spets eller tandning.
Formell dekorativ

Grupp 6. Boll
Helt fyllda, bollformade eller lätt tillplattade. Strålblommorna har runda spetsar och är spiralformigt placerade runt blomman. Strålblommorna är inrullade minst 75 % av sin längd.
Boll

Grupp 7. Pompon
Helt fyllda runda blommor i miniatyrstorlek, under 50 mm i diameter. Strålblommorna är inrullade i hela sin längd och rundade i spetsen.
Pompon

Grupp 8. Kaktus
Är helt fyllda, med strålblommor som är smala, spetsiga och utåtrullade i mer än 50 % av sin längd. De kan vara raka eller invridna.
Kaktus

Grupp 9. Semi Kaktus
Har helt fyllda blommor, där strålblommorna är spetsiga och utåtrullade i mer än 25 % och mindre än 50 % av sin längd. De har en bred bas och är raka eller invridna.
Semikaktus

Grupp 10. Diverse typer
Här ligger varianter som inte ryms inom de andra grupperna. Att dessa ligger mitt i beror på att de som kommer efter har fått sina egna grupper beskrivna efter den ursprungliga typ bestämningen.

Grupp 11. Fransade
Helt fyllda blommor, där strålblommorna har kluvna eller naggade spetsar, likformigt över blomman så det fransade utseendet är framträdande. För övrigt kan strålblommorna ha olika former.
Fransade1
Fransade2

Grupp 12. Enkel orkidé (Stjärnformad)
Har blommor med en enkel ring av strålblommor runt en öppen disk. Strålblommorna är smala och oftast inåtrullade, men kan även vara utåtrullade.
Enkel orkidé

Grupp 13. Dubbel Orkidé
Fyllda blommor med strålblommor som ser hopträngda och lite tilltufsade ut, de är relativt långa och oftast inåtrullade, kan även vara platta eller utåtrullade.
Dubbel orkidé

Grupp 14. Näckros
Helt fyllda blommor med breda relativt glest placerade strålblommor, som är platta eller svagt inrullade. Detta ger blomman en grund framtoning. Djupet ska vara mindre än hälften av blommans diameter.
Näckros

Grupp 15. Informell Dekorativ
Blommorna är helt fyllda och har strålblommor som är platta eller lätt inrullade i basen, samt vridna och utåtrullade i övrigt. Detta ger blomman ett oregelbundet utseende.
Informell dekorativ

Grupp 16. Stor Pompon
Har blommor som är helt runda med helt inåtrullade strålblommor så som den vanliga pompon typen. Dessa är dock mellan 50 till 83 mm i blomstorlek.
Stor pompon