Striped Vulkan

Striped Vulkan

Grupp: Semikakatus
Höjd: ca 120cm
Färg: Gul rödspräcklig
Blomstorlek: 15-20cm