Hans Auinger

Hans Auinger

Grupp: Stellar (övrig)
Höjd: 100 cm
Färg: Orange, vita spetsar
Blomstorlek: 10-15 cm