Carolina Wagemans

Carolina Wagemans

Carolina Wagemans

b>Grupp: Näckros
Höjd: 130 cm
Färg: Laxrosa, gul mitt
Blomstorlek: 13 cm