Bli medlem

Medlem i Svenska Dahliasällskapet blir du genom att betala in årsavgiften på 160 kronor till Svenska Dahliasällskapets bankgirokonto 5303-7057. Uppge namn, adress, e-post och telefon och att det gäller medlemskap.

Du kan även använda formuläret nederst på denna sida att anmäla ditt intresse för medlemskap. Du får då ett inbetalningskort på beloppet med posten.

Medlemsavgift erlagd efter 31 juli är 80 kr.

Enskilda medlemmar eller organisationer som har intresse för trädgårdsodling kan bli medlemmar. I sällskapets aktiviteter är även medlemmens familj välkommen att delta.

Sällskapet ger ut medlemstidningen Dahlian fyra gånger per år.

Vi ordnar möten för medlemmar på olika ställen i landet och finns med på mässor för trädgårdsintresserade. Information om dessa får du via hemsidan.

Svenska Dahliasällskapet är anslutna till FOR, FritidsOdlingens Riksförbund. FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organiserar fritidsodlare.

Ansökan om medlemskap:
Fyll i formuläret nedan och klicka på ”skicka”-knappen längst ner på sidan

Fält med (*) måste fyllas i.

Namn (*)

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

epost (*)

Telefonnummer (*)

Övrig information (valfritt)