Året 2014

Årsberättelse  2014 för Mälardahlian

Lokalföreningen Mälardahlian bildades i april efter stadgeändringen på årsmötet.

Den 27/4 höll Charlotte och Irene föredrag för Åkersberga trädgårdssällskap som ska börja odla dahlior för första gången i sin visningsträdgård. Det var mycket uppskattat och många frågor efteråt. Kerstin var på Listuddens koloniområde och berättade om dahliaodling i maj. Också där stort intresse och ett par sålda häften.

Vårt stora projekt i år har varit Dahliaträdgården i Enskede gård. Charlotte har hyrt ett utrymme i Enskedeparken där vi har anlagt 6 st dahliarabatter, 1,5 x 8 m stora. Vi fick hjälp av Vedahöjdens Mark- och Transport för att gräva ur rabatter  som sedan fylldes med 25 ton jord som skänktes av Hans Andersson Entreprenad AB.  Det finns utrymme för ett par rabatter till om vi orkar med det nästa år. Dessutom hade vi också några pallkragar och tre stora krukor med dahlior.

skyltEn fin skylt gjorde konstnären Marie Leijerstam åt oss. Vi inhandlade fyra bänkar och fyndade en bänk som vilar på stubbar. Dahliaknölar (de flesta fördrivna inomhus) skänktes/lånades ut av medlemmar i sällskapet och planterades före invigningen som var den 8 juni. Det är ungefär samma personer som brukar vara med på trädgårdsmässan som har engagerat sig i parken. Till invigningen kom ett 40-tal personer och vi värvade 5 nya medlemmar!

Vatten var ett bekymmer, till en början körde vi vatten i dunkar hemifrån.  Vi fick till slut lov att hyra in oss på det närliggande koloniområdets vatten. Tre stycken 20-meters-slangar kopplas ihop och dras upp till trädgården.  En låda att förvara slangen införskaffades, tyvärr blev den uppbruten och en del slangkopplingar blev stulna.

Det är mängder med besökare som hittat till trädgården . Vi har fått massor av beröm och tacksamma ord för att området blivit så fint! Nästan varje dag har vi gett råd om dahliaodling på plats Det är många som går förbi dagligen, sitter och njuter av blommorna,  dricker sitt medhavda fika eller låter barnen leka där. Dahliorna har blivit flitigt fotograferade!

Den 31/7 hade vi medlemsträff i trädgården och vi diskuterade lite ekonomi och vad vi ska ha för aktiviteter framöver. Trädgården har haft besök av minst fem olika trädgårdsgrupper som vi guidat genom trädgården, berättat om olika sorter och odling. Det har gett Dahliasällskapet ett par medlemmar till. Vid ett par tillfällen har trädgården omnämnts i lokalpressen. Villaföreningen Lindegård i Enskede gård har gett oss ett bidrag; Från protokollet: ”Styrelsen beslöt att bevilja gruppen totalt 1716 kr för inköp av bänkar och vattenslangar till anläggningen då denna ansågs utgöra ett mycket värdefullt inslag i Enskedegårdsparken”

Till Bergianska trädgårdens höstfest plockade vi blommor i dahliaträdgården (och en del från våra egna trädgårdar) och gjorde buketter som vi sålde på Bergianska och dessutom hade vi ett lotteri med skänkta vinster.  Det gav oss en vinst på 1225kr.

Under sommaren har vi haft träffar och tittat på trädgårdar hos Madeleine Biörck och Nina Åkerwall . Vi hade en gemensam arbetshelg när vi grävde upp knölarna i dahliaträdgården. Ett par veckor senare sålde vi en del av frösådder och de knölar vi hade många av. Knölarna förvaras hemma hos några av medlemmarna. Till nästa år kommer vi att behöva köpa nya knölar så att vi får med alla kategorier av dahlior.

IMG_4229

Vi hade en knölbytarträff i oktober hemma hos Kerstin där också ett par av de nya medlemmarna deltog.

Vi tycker att året varit bra och vi har skapat ett större intresse för dahlior i Stockholmstrakten.