Jowey Winnie

Jowey Winnie

Jowey Winnie

Grupp: Boll
Höjd: 140 cm
Färg: Laxrosa
Blomstorlek: 11 cm