Collorette queen

Collorette queen

Collorette queen

Grupp: Halskrås
Höjd: ca 110cm
Färg: Röd med gul mitt
Blomstorlek: 5-10cm