G.H. Lammerse

G.H. Lammerse

G.H. Lammerse

Grupp: Näckros
Höjd: 90 cm
Färg: Lila
BlomstorleLk: 10 cm